KAJ

PL
CSR

Mając świadomość tego, że działamy w określonym środowisku i rozumiejąc znaczenie wpływu jaki każda firma wywiera na otoczenie oraz społeczność lokalną, od zawsze ceniliśmy i stosowaliśmy w praktyce zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Relacje z lokalną społecznością, otwartość oraz kwestie ochrony środowiska były nam bliskie, dbaliśmy o promowanie proekologicznych postaw, nie tylko wśród pracowników.

Tak pojęta odpowiedzialność społeczna to nie zbiór jednorazowych działań lecz element długofalowej strategii. Chcieliśmy jednak wejść na kolejny poziom, usystematyzować podejmowane inicjatywy. Poddaliśmy się badaniu przeprowadzanemu przez znaną platformę międzynarodową, EcoVadis.

CSR

Z dumą informujemy, że już za pierwszym podejściem otrzymaliśmy wysoką ocenę, stawiającą nas w gronie 28% najlepiej ocenionych firm z branży przetwórstwa plastiku, co zostało potwierdzone srebrnym medalem

To dla nas ważny krok i potwierdzenie słuszności obranych strategii i dotychczas podjętych działań.

Zapraszamy do odszukania nas na platformie EcoVadis, a jeśli nie jesteście
jej subskrybentem – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania bezpośrednio.

CSR

W październiku 2020 podjęliśmy zobowiązanie

Operation CleanSweep

To kolejny krok w rozpoznaniu i podejmowaniu kroków do odpowiedzialnego i świadomego podejścia do środowiska jakie nas otacza.

Stosując się do instrukcji programu, ograniczamy negatywny wpływ na środowisko przez redukcję mikro odpadów plastiku na kilku etapach naszej produkcji. Odpowiedzialne podejście do czystości zapobiega przedostawaniu się granulatów, płatków i proszku z materiałów przez nas używanych do środowiska.

W Polsce, za program Operation CleanSweep odpowiada

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Więcej o programie możecie dowiedzieć się na stronie:

PSPTS Operation CleanSweep

Certyfikat EcoVadis

Pobierz

Raport EcoVadis

Pobierz
+48 23 651 4329
office@kajpackaging.com

By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More information